• Tiếng Việt
  • English
Mèo con
Lứa C – 14 Tháng 8 năm 2018

Đây là lứa mèo golden đầu tiên sau bao ngày mong chờ của trại. Mèo con lứa C là sản phẩm cặp golden màu hiếm gồm bố màu Lilac Golden shaded của trại Fradges Mur Golden chuyên về dòng màu hiếm và mẹ màu Blue golden Chinchilla đến từ trại Olympus Top, trại nổi tiếng với dòng Blue golden Chichilla với nền lông màu hồng sáng.

Mèo bố: FRADGES MUR GOLDEN SAMSON

  • Giống: British Shorthair
  • Màu: Lilac Golden Shaded

Mèo Mẹ: OLYMPUS TOP OLESIA

  • Giống: British Shorthair
  • Màu: Blue Golden Chinchilla

Lứa C sinh ngày 14/08/2018 gồm:

1. MelodicMansion – Clark (Đực)

2. MelodicMansion – Calvin (Đực)

3. MelodicMansion – Camelot (Cái)

7 ngày tuổi:

20 ngày tuổi

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.